IntroductieWelkom op de website van de Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel ( FOVAM)

De FOVAM vertegenwoordigt diverse aan de Koninklijke Marine verwante verenigingen en reüniecommissies.

Daarbij  hanteert de FOVAM de volgende doelstellingen:
  • het bevorderen van de goede samenwerking tussen de aangesloten organisaties;
  • namens de aangesloten organisaties behartigen van de belangen bij instanties die zich bezig  houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid t.a.v. oud militairen in  Nederland.
     De FOVAM is aangesloten bij het Veteranen Platform (VP) en het Veteranen Overleg CZSK (VOC);
  • namens de aangesloten organisaties deelnemen aan herdenkingen, tentoonstellingen en  andere evenementen op maritiem en/of militair gebied;
  • uitwisselen van kennis tussen de leden;
  • bemiddelen bij of organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reünies ten behoeve van  de leden van aangesloten organisaties.
Wellicht heeft uw organisatie interesse om lid te worden van de FOVAM, dan bent u uiteraard van harte welkom.
Een federatie met de Koninklijke Marine als basis, waarvan de leden beschikken over een eigen identiteit maar die gezamenlijk optrekken en elkaar ondersteunen.

Kees Jansen
Voorzitter FOVAM