Introductie


Het ontstaan

Voortvloeiend uit de wens van vice-admiraal b.d., Cees van Duyvendijk de voormalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, om de vele aan de Marine gerelateerde verenigingen en commissies onder één paraplu te brengen
is een federatie opgericht.

De Federatie van Organisaties Voormalig & Actiefdienend Marinepersoneel (FOVAM) vertegenwoordigt diverse in Nederland gevestigde verenigingen en reünie commissies met de mogelijkheid zonder het verlies van de eigen identiteit van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken.

Doel

De Federatie heeft ten doel, het bevorderen van de goede samenwerking tussen de aangesloten organisaties.

Namens de aangesloten organisaties hun belangen behartigen bij organisaties die zich bezig houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid t.a.v. oud militairen in Nederland.

Het namens de aangesloten organisaties deelnemen aan herdenkingen, tentoonstellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied.

Het uitwisselen van kennis tussen de leden.

Het bemiddelen bij of het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reünies ten behoeve van de leden van aangesloten organisaties.